Không muốn từ bỏ giũa chừng, nhưng làm thế nào để tiếp thêm động lực

Làm thế nào để tiếp thêm động lực : Hãy nhớ rằng bạn không phải là người đầu tiên cảm thấy như vậy. Khi chúng ta gặp một lựa chọn hay một sự kiện gì đó khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường quên rằng chúng ta không phải là người đầu tiên trải nghiệm như thế. Mọi người điều phải đối mặt với những quyết định khó khăn – quyết định để kết thúc một mối quan hệ, thay đổi công việc, di chuyển đến một chỗ khác và bỏ bạn bè ở lại phía sau. Chúng ta đều phải trải qua nó. Vì thế đừng sợ hãi để chia sẻ và bạn bạc với bạn bè cũng như gia đình bạn. Trong một vài trường hợp, họ có thể cho bạn lời khuyên mà bạn chưa suy nghĩ được.

Phải biết rằng bạn sẽ phát triển nếu bạn trải qua những điều đó. Chúng ta xây dựng tính cách qua những thời điểm khó khăn. Câu nói cổ “thứ gì không giết được ta sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn” là đúng. Khi bạn vượt qua những thử thách, bạn sẽ học từ nó, mặc kệ kết quả là như thế nào. Hãy nhận ra những cơ hội để học hỏi và phát triển tính cách. Hãy nhớ rằng bạn có những cơ hội. Dù cho thử thách mà bạn đối mặt có khó khăn như thế nào, một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể tập trung là bạn có sự lựa chọn. Chỉ có bạn mới có thể quyết định bạn sẽ giải quyết nó và thực hiện nó như thế nào. Hơn nữa, chỉ có bạn mới có thể quyết định xem bước kế tiếp mình nên làm gì.

Bạn có sức mạnh để đứng trên con đường riêng của mình và để ra khỏi nó. Cho phép bản thân bạn giữ vững nguồn động lực bằng việc chọn cách giữ động lực.

Chọn để nhìn những chướng ngại như là bài học. Hỏi bản thân mình, nó cho mình thấy điều gì? Nó mang đến cho mình điều gì? Trong nhiều trường hợp, nó ở đó để chỉ cho bạn hướng đi mà trước đó bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy tin tưởng nó và cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.