Oán hồn

Truyện ma ngắn “Oán hồn “:Hôm nay, hắn thua tất. Canh bạc may rủi đã lấy đi của hắn cả tháng lương nai lưng ra đi làm. Trong cái nhà hoang cũ kỹ, bốn năm thằng ngồi chung trên chiếc chiếu hoa sát phạt nhau bằng những lá bài đen đỏ.

Danh sách các chương