Ngải yêu

Truyện ma ngắn hay– Ngải Yêu là câu chuyện xảy ra gần 20 năm về trước, viết theo lời kể của Pháp Sư THÍCH TÂM NHẪN. Tên và địa chỉ cửa hàng đã được thay đổi để bảo mật thông tin, tránh xáo trộn cuộc sống hiện tại của gia đình nhân vật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *