Vong nhi báo oán

Những sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp thành người đã bị người mẹ rủ bỏ, từ đó oán hận trồng chất, câu truyện tâm linh có thật như một luật nhân quả ở trong cõi đời này

Danh sách các chương